CHERRY ORCHARD Gesher Theatre \ Israel 

DSC_8217_edited.JPG
DSCF0994_edited.JPG
DSC_7957.JPG
DSC_7667.JPG
DSC_8324.JPG
KramenkoOrch1.jpg
DSC00006.JPG

Author         .......                    Anton Chekhov

Staging           ...... .                Evgeny Arye

Set                             ...           Michael Kramenko

Lighting     ....        .                Avi Bueno (Bambi)